Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS

ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS

A través d’aquest enllaç es pot accedir a la presentació-resum que hem elaborat sobre la segona de les novetats substancials que ha introduït la “Llei de Recolzament a Emprenedors”.

http://www.slideshare.net/mercetorrasgali/acuerdo-extrajudicial-de-pagos

Des d’una visió crítica novament pensem que hauria pogut estar més agosarada amb els límits de l’acord de pagaments, i amb la subjecció al mateix.

Es de destacar la introducció de la retllevant figura del mediador concursal, qui ha de gestionar tot el procés i instar el concurs si finalment l’objectiu no s’assoleix.

Es tracta d’un expedient extrajudicial, encarregant-se de la tramitació el Registre Mercantil o un Notari del domicili del deutor.