Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Aprovada la llei d’estabilitat pressupuestaria

Aprovada la llei d’estabilitat pressupuestaria

La comissio d’hisenda ha aprovat la llei d’estabilitat pressupuestaria, tot indicant que dita llei s’adapta al tractat fiscal europeu i al modificat article 135 de la CE Amb aquesta llei es prioritza la politica de “deficit zero” al creixement economic, fet que ha estat durament criticat per partits d’esquerres.

De les 206 esmenes presentades, el PP nomes n’ha acceptat 5 d’elles d’escas abast.

La mesura mes polemica ha estat la introduida per UP y D, mitjançant la qual es permetra a l’Estat exercir la tutela financera sobre una entitat local quan la CCAA encarregada no hagi adoptat les mesures necessaries. Aquest fet ha estat vist per partits catalans com una greu intromissio a l’autogovern de Catalunya.

En definitiva es una llei que preveu imposar regles economiques mes restrictives que les plantejades per economistes a nivell europeu. Caldra veure com s’implementa aquesta llei amb l’estat del benestar espanyol, d’inici ja s’ha anunciat retallades en sanitat i educacio.