Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

El Reglament Europeu de Protecció de Dades: una pesada obligació o un avantatge competitiu? Les 5 claus que tota empresa ha de tenir present.

El Reglament Europeu de Protecció de Dades: una pesada obligació o un avantatge competitiu? Les 5 claus que tota empresa ha de tenir present.

Està justificada la psicosi col·lectiva?  Realment la meva empresa necessita adaptar-s’hi?

En data 25 de maig va entrar en vigor el RGPD de forma simultània a tots els països de la Unió Europea.

Moltes empreses es pregunten si a ells els hi afecta, i quines conseqüències pot reportar, no sense veure la protecció de dades personals com una feixuga càrrega.

A banda de donar compliment a la legalitat, es recomanable que l’empresa aprofiti l’avinentesa per incorporar instruments que poden millorar la seva imatge tant interna (de cara a empleats, col·laboradors), com externa (de cara a clients).  Podem parlar, per exemple , d’instruments com un protocol d’accés a ordinadors d’empleats, sessions formatives a l’equip, facilitació de captació de dades de client en format digital, etc.  També pot ser recomanable oferir eines didàctiques i entenedores als clients per a la comprensió de que les seves dades estan ben protegides (vídeo, tríptic, etc), fins i tot afavorint l’accés telemàtic a les seves dades.  En definitiva, es tracta d’enfocar la gestió de la protecció de dades de forma que s’aconsegueixi que l’empresa pugui treure partit de la seva bona gestió de protecció de la privacitat, convertint-ho en un avantatge competitiu.

En aquest post intentem apuntar 5 aspectes a tenir presents.

1.La meva empresa ja te implementada la protecció de dades de fa temps. Ens cal adaptar-nos al reglament europeu?

Si.   D’ençà que va entrar en vigor el RGPD, el 25 de maig de 2018, es necessari donar-hi compliment, si bé cal saber que l’estat espanyol està tramitant un projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades,  amb la finalitat d’adaptar la normativa espanyola al RGPD, de la qual es desconeix la possible entrada en vigor

2.  Puc continuar enviant informació comercial als meus contactes?

Per a aquells destinataris, persona física, amb els que no ens uneix una relació contractual, es necessari la seva acceptació expressa per a continuar mantenint-los com a destinataris d’informació publicitària o comercial, a no ser que es trobin inclosos dins d’alguna de les excepcions que preveu el RGPD.

3. Puc continuar realitzant publicacions corporatives a les xarxes socials?

A priori sí. La realització de publicacions, no implica de per si el tractament de les dades personals dels seguidors.  Altra cosa seria si es contacta amb els mateixos per algun tipus de promoció específica.  D’altra banda, s’ha de tenir molt present fer un us correcte de les imatges que son objecte de publicació.

4. Com afecta aquesta nova normativa als treballadors de la meva empresa?

A banda de gestionar correctament el consentiment dels treballadors, les dades dels quals s’incorporen a un fitxer, cal donar formació i informació als mateixos en matèria de protecció de dades, així com eines necessàries per al seu tractament.

5. Puc instal·lar càmeres de videovigilància?

Es necessari informar sobre la captació i/o gravació de les imatges. Les càmeres i videocàmeres instal·lades en espais privats no podran obtenir imatges d’espais públics.  Sobre la col·locació de càmeres en espais de treball, podeu consultar aquí.