Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

EL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS CENSURA LA VIDEOVIGILANCIA QUE NO COMPLEIXI ELS REQUISITS LEGALS

EL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS CENSURA LA VIDEOVIGILANCIA QUE NO COMPLEIXI ELS REQUISITS LEGALS

Ahir el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va dictar una sentencia en la que determina el dret a ser indemnitzades per vulneració de la seva privacitat a 5 caixeres d’un supermercat que van ser enregistrades en vídeo per part de la empresa, mentre ajudaven a d’altres clients a sostraure articles, o els sostreien elles mateixes.

En aquest cas, donat que la Justícia va donar la raó a l’empresa, i va declarar els acomiadaments procedents,  les treballadores van recórrer a la justícia europea al·legant vulneració del seu dret a la intimitat personal.

L’ empresa havia algunes instal·lat càmeres de videovigilància informant els treballadors de la seva existència, i d’altres d’ocultes, que els empleats no coneixien.  El TEDH observa que els enregistraments van ser examinats per diverses persones (altres treballadors i representants de l’empresa , representants sindicals, etc) , abans de ser mostrats a les empleades.

Son tres les claus de l’assumpte:

1.       Per una banda, que les treballadores no van ser informades prèviament de la existència de mitjans que podien captar les seves dades personals (imatges).

2.      En segon terme, que  existeix una previsió normativa en matèria de protecció de dades personals preveu específicament que els captadors de dades han d’informar dels mitjans de captació als possibles afectats.

3.      I en tercer lloc, que la mesura de vigilància no es va implementar amb una finalitat delimitada, tant des del punt de vista objectiu, com subjectiu, com temporal, sinó que es basava en un “sospita general” respecte a tot el personal i sense limitació en el temps.

Aquesta sentencia del TEDH, no altera la decisió relativa a l’acomiadament, com pretenien les treballadores. Considera que la sentència que declara l’acomiadament com a procedent és justa, donat que es va recolzar en altres proves a banda dels enregistraments.

Finalment, condemna l’estat espanyol a indemnitzar les treballadores en la quantitat de 4.000€ cada una, en concepte de danys morals, més una quantitat de entre 500 i 568,86€ en concepte de costes judicials, i interessos.

Aquesta decisió judicial posa de relleu la importància de gestionar adequadament la protecció de dades personals, i de dur a terme una adequada política de prevenció.