Els drets dels consumidors durant l’època de les rebaixes

Els drets dels consumidors durant l’època de les rebaixes

El període de rebaixes és una època o temporada que apareix regulada  a la Llei del comerç minorista i la qual es basa en la venda de productes que formen part de l’activitat regulada com a comerç al detall. Les rebaixes són generalment molt ben rebudes pels consumidors, però, també és molt important no oblidar quins son els nostres drets i prevenir futurs inconvenients.

Primerament, a l’entrada del establiment s’ha de veure clarament que el comerç està de rebaixes perquè així ho puguin veure fàcilment els consumidors.

A l’interior, el comerç ha de tenir indicat quins productes estan rebaixats ja que hi pot haver l’opció de que un establiment tingui productes de la pròxima temporada. Els clients han de poder veure clarament quins productes estan rebaixats i quins no. Aquesta diferència s’ha de realitzar mitjançant cartells visibles per evitar  confusions i malentesos. En l’etiqueta de cada producte que està rebaixat cal que es vegi el percentatge de descompte i la seva evolució de manera clara i entenedora perquè el comprador pugui veure quant ha disminuït el preu del producte. A més a més, en cas d’error a l’etiqueta del producte, els consumidors tenen el dret de que se’ls hi cobri el preu inferior marcat a l’etiqueta.

En segon lloc, els articles que es venen durant les rebaixes, han d’haver estat posats anteriorment a la venta amb un preu superior. Això sí, aquests productes no han ser obligatòriament de la temporada actual i, l’establiment decideix si vol treure altres articles que no s’havien venut en temporades passades.

En tercer lloc, els consumidors sempre tenen el dret de rebre una factura de compra tot i que el producte estigui de rebaixes, ja que els compradors sempre poden presentar una reclamació si sorgeix un problema amb un producte que està rebaixat. És per això, que és recomanable guardar tots els tiquets o factures tal i com es faria en època fora rebaixes.

Un punt que cal recordar és que el fet d’estar de rebaixes no influeix en la garantia del producte, és a dir, els productes que estan rebaixats també tenen garantia.

Respecte a les devolucions, recordar que l’obligació de canviar els productes o de retornar els diners es dona sempre en el supòsit que el producte sigui defectuós (estigui trencat, tacat, etc…).

En les compres a distància (per Internet, telèfon, correu, o a domicili…) és aplicable a més  a més, el dret de desistiment, pel qual es tenen els 14 dies posteriors a la venda per retornar el producte i demanar el retorn dels diners sempre que estigui indicat així en el procés de compra, i de un any si no ha estat indicat correctament. Tanmateix, aquest dret de desistiment serà aplicable en qualsevol cas, sempre que a l’oferta, promoció, publicitat o el mateix comprovant de compra de l’establiment així ho expliciti i s’informi del termini, lloc i excepcions.

Finalment, cal recordar que els drets dels clients no han de variar pel simple fet d’estar en època de rebaixes. Per exemple, si el pagament amb targeta estava permès abans d’entrar en aquest període, també s’ha de poder fer tot i estar de rebaixes.

 

Clara Aymerich Moliné

-estudiant de 1r de Batxillerat en pràctiques-