Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Has tingut un fill i has cobrat la prestació de maternitat a partir de l’any 2012?

Has tingut un fill i has cobrat la prestació de maternitat a partir de l’any 2012?

Has tingut un fill i has cobrat la prestació de maternitat a partir de l’any 2012? Saps que a aquesta prestació se li pot haver descomptat un import en concepte de IRPF que no pertocaria? Vine’ns a veure i t’ho explicarem!

Una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha considerat que la prestació de maternitat està exempta de tributar a l’IRPF i per tant, es pot reclamar els imports pagats en aquest concepte des de l’any 2012 fins al dia d’avui (el plaç per a aquest tipus de reclamacions és de 4 anys).

En la citada sentència, el Jutge dóna la raó a una dona que va reclamar a Hisenda que li tornés més de 3.100,00 € que havia pagat en concepte de IRPF de la prestació de maternitat.

El jutge considera que aquest tipus de prestació està exempta de tributar a l’IRPF, en canvi l’Agència Tributària considera i ha vingut aplicant el criteri de que aquesta tributi com un rendiment del treball.

Tot i que aquesta sentència no crea jurisprudència, entenem que obre el camí a la interposició de més demandes en aquesta línia.

 

mom-1668482_1920