Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Uniformització comunitària del permís de conducció

Uniformització comunitària del permís de conducció

En el camí d’una legislació armonitzadora en el sí comunitari, una nova directiva de la Comissió ha modificat la legislació estatal vigent, en aquest cas en l’àmbit del permís de conducció.

De fet, no es tracta exactament d’una modificació, sinó que ens trobem davant d’una directiva que en modifica una d’anterior: la directiva 2006/126, que fou incorporada al nostre ordenament jurídic per mitjà del Reglament general de Conductors, ja regulava en molts termes un aspecte tant a l’ordre del dia com és el del permís de conducció. Aquesta, però, s’ha vist alterada per la nova directiva 2011/94 en el seu annex I, relatiu al model comunitari de permís.

La nova Directiva té com a objectius principals armonitzar el model de permís de conducció als diferents països de la zona euro, tenint en compte els nous membres comunitaris. De la mateixa manera s’intenta actualitzar les noves categories de vehicles introduïdes per l’anterior directiva, gaudint d’especial pes la categoria B1, que amb la nova directiva esdevé obligatòria en els diferents model de permís.

Aquest suposa un pas més, doncs, cap a una major integració legislativa en el sí de la Unió Europea, una integració cada cop més feixuga i àmplia, que aquest cop ha cobert un àmbit tant simple però a la vegada tant comú com és el conegut “carnet de conduir”.