Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Participació en la II jornada tècnica per a directius d’entitats socials

Participació en la II jornada tècnica per a directius d’entitats socials

El passat dissabte dia 19 de maig, l’advocada Laia Corral va participar com a ponent en la “II Jornada tècnica per a directius d’entitats socials” organitzada per la Casa Social del Sord de Manresa i Comarca.

 La presentació va tractar sobre els aspectes legals que han de tenir en compte les associacions des de l’entrada en vigor de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Es tractà de la organització i funcionament de les associacions i fundacions, dels òrgans de govern necessaris i voluntaris, dels sistemes de votació, i dels règims disciplinaris entre altres, analitzant determinats articles de la Llei 4/2008 i posant un especial èmfasis en l’article 321.4, que estableix els requisits que han de complir els estatuts de les associacions i fundacions catalanes.

 Cal recordar, que la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008 donava un termini de tres anys per tal de que les entitats adaptessin els estatuts al que estableix el mencionat article 321.4, posteriorment aquest termini es va ampliar essent la data límit el 31 de desembre de 2012.

 Les associacions que no facin les modificacions necessàries no podran percebre ajudes públiques i perdran els beneficis derivats de la publicitat registral. Per la seva banda, els patronats de les fundacions que no adaptin els seus estatuts incorreran en un incompliment greu del càrrec de patró, podent-se exercir accions legals contra ells.

Des de Roqueta-Torras i Associats valorem molt positivament haver participat en la jornada, la qual va ser un bon espai per intercanviar idees amb persones que treballen en el dia a dia de les entitats i que a la pràctica són els qui han d’aplicar la nova normativa referent a les persones jurídiques.

Fotografia de la jornada, que comptà amb intèrpret en llengua de signes

Per accedir a la presentació podeu clicar aquest enllaç:

http://www.slideshare.net/mercetorrasgali/ii-jornada-tecnica-directius-associacions