Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

LA IMPORTÀNCIA DEL PACTE

LA IMPORTÀNCIA DEL PACTE

Qui més qui menys aprofita el descans estival per endreçar les idees, apuntar cap a  nous projectes, o, simplement, deixar-se endur lliurement pels propis pensaments.

La nostra vida professional, que vivim molt intensament, i de la que mai ens deslliguem del tot, no queda exempta d’aquestes reflexions. Any rere any, ens trobem iniciant el setembre amb un sac ple de propòsits, projectes, suggeriments o pures reflexions, que ens agrada molt posar en comú.

Un d’ells es la constatació dels beneficis d’assolir un acord.  Quan un client ens encarrega un assumpte en el que sosté una posició enfrontada amb un tercer, es el nostre deure en primer lloc dirigir-nos a la part contrària, per escoltar quin es el seu posicionament i procurar un acostament.

Sovint aquesta tasca pot suposar un esforç professional superior al del propi litigi, però creiem que tancar-nos al pacte i a la negociació, o desoir un intent de mediació suposa una intervenció no del tot honesta pel que fa a la relació amb el client.

Un bon pacte suposa rapidesa en la resolució del conflicte, de manera que el client elimina un problema del seu camp de visió i no el manté durant molt de temps, com succeeix amb  els procediments judicials, que com sabem poden durar anys, repercutint negativament en l’estat d’ànim de les persones,  i en el compte de resultats de les empreses.

Un bon pacte suposa economia, ja que resulta menys car del que podria suposar que el conflicte es tradueixi en la necessària resolució de un o varis litigis, amb els costos que els mateixos comporten, encara més d’ençà que cal pagar taxes judicials.

I en tercer lloc, un pacte aporta seguretat, en tant que es tasca de l’advocat realitzar-ne una correcta i rigorosa  redacció, per no deixar escletxes a la interpretació, cosa que sovint succeeix amb les sentències, provocant-ne un nou procés per a la seva execució. Amb un bon pacte cada part te clar quines en son les conseqüències, i quins son els drets i obligacions que se’n deriven.

A l’advocat, l’assoliment d’un acord, li aporta la satisfacció i la tranquil·litat de la feina ben feta,  amb la certesa d’haver procurat la millor solució al problema plantejat.

PACTAR