Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

LA PÀGINA WEB CORPORATIVA. UN INSTRUMENT PER A AGILITZAR OPERACIONS SOCIALS.

LA PÀGINA WEB CORPORATIVA. UN INSTRUMENT PER A AGILITZAR OPERACIONS SOCIALS.

Es possible estalviar-se la costosa i lenta convocatòria de la Junta de Socis per un simple anunci a la pàgina web de la societat.

Les fórmules que tradicionalment venen establertes per la legislació o els estatus per a convocar les Juntes de socis, solen ser, o bé una comunicació individual i escrita, que asseguri la recepció de l’anunci de tots els socis en el domicili per aquests designats. Es a dir, un burofax o una carta certificada.  O com a segona opció, mitjançant la publicació al “Boletín Oficial del Registro Mercantil” a més de fer-ho en un dels diaris de major circulació de la província del domicili social.

No obstant lo anterior, i després de varies reformes de la Llei de Societats de Capital (Llei 1/2010 de 2 de juliol) així com de múltiples Resolucions de la Direcció General del Registre i el Notariat podem concloure que els procediments per modificar el Sistema de Convocatòria de la Junta de Socis de la societat serien el següents:

El més senzill i menys costós seria via inscripció en el Registre Mercantil de l’Acord de la Junta General pel qual s’aprova la creació d’una pàgina web corporativa o s’identifica quina pàgina web de les que ja tenim serà la utilitzada als efectes de convocatòria de la Llei de Societats de Capital. Posteriorment caldria publicar –gratuïtament- al “Boletín Oficial del Registro Mercantil” quina es la nova pagina web de la societat. Si bé pot semblar summament senzill cal tenir precaució en que la convocatòria per dit acord informi adequadament als socis dels efectes que tindrà.

En segon lloc, si bé pot acabar sent econòmicament més costós, es el que habitualment dona menys problemes, estaríem parlant de la Modificació dels Estatuts Socials. En aquest sentit, son moltes les empreses que anys després de la constitució de la societat es plantegen actualitzar el funcionament de la mateixa a les novetats introduïdes pels canvis legislatius. Entre les varies modificacions estatutàries es una excel·lent oportunitat incloure la designació d’una pagina web com a corporativa amb els corresponents efectes desitjats pels socis.

I si l’empresa ja disposa d’una pàgina web o de varies i cap d’elles es troba designada als efectes aquí descrits?

Cap problema. La Direcció General del Registre i el Notariat va aclarir en la seva resolució de 10 d’octubre de 2012 que “per web corporativa no es vol dir qualsevol pagina web que la societat tingui oberta a Internet –per exemple, amb finalitat comercials o de màrqueting- sinó aquella pagina web que compleixi amb les funciones intra y extra societàries mínimes que la LSC els hi atribueix”.

Es qüestió de temps que les antigues formes de convocatòria deixin de ser pràctiques i hagin de ser substituïdes per les aquí introduïdes. Plantejar-se aquests nous canvis en la vostra societat es avançar-se a les necessitats futures. Per últim, concloure la present reflexió indicant que Roqueta-Torras i Associats resta a la vostra disposició en el cas que vulgueu ajuda en aquesta gestió societària.

Àngela Sanmartí. Advocada.

asanmarti@roqueta-torras.com