Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

LA PUBLICITAT COMPARATIVA

LA PUBLICITAT COMPARATIVA

En ocasions ens sorprèn observar com determinats fabricants comparen els seus productes amb d’altres fabricats pels seus competidors en mode de publicitat. Aquesta pràctica s’ha vist incrementada amb la proliferació de pàgines web  que efectuen comparacions entre productes de diferents marques, perfectament identificades, i en comparen característiques.  Són legals aquestes pràctiques?

La publicitat comparativa es troba regulada a la Llei 3/1991, de 10 de gener (article 10).

La comparació pública de béns o serveis està permesa si compleix els següents requisits:

a)      Que els béns o serveis comparats han de tenir la mateixa finalitat o servir les mateixes necessitats

b)      Que la comparació es realitzi de manera objectiva entre una o més característiques del producte, que siguin,

a.      essencials

b.      pertinents

c.       verificables

d.      representatives

El preu del producte o servei pot formar part d’aquestes característiques.

c)      Que no contingui informació falsa o , essent certa, pugui induir a error, respecte a,

a.      La naturalesa del servei.

b.      Les seves característiques principals.

c.       L’assistència en cas d’existir incidències i/o reclamacions.

d.      Els compromisos assumits pel prestador del servei de venda online.

e.      El preu, o les promocions econòmiques.

f.        La necessitat de demanar un servei accessori.

g.      Les característiques del prestador del servei de venda online.

h.      Els drets del consumidor o riscos que pugui córrer.

d)      Que no oculti informació necessària per al destinatari o que aquesta informació sigui poc clara.

e)      Que no contingui afirmacions inexactes, falses o impertinents (s’entén per impertinents les manifestacions relatives a nacionalitat, creences o ideologia), que puguin suposar un descrèdit en el mercat del competidor.

f)       Que no impliquin explotar en benefici propi la reputació adquirida per la empresa que comercialitza online o d’altres, utilitzant expressions com “model”, “tipus”, “classe”.

g)      Que, en el seu conjunt, no puguin induir a error o confusió en el consumidor.