Les últimes modificacions del Codi Penal en matèria d’imprudència en la conducció de vehicles a motor

Les últimes modificacions del Codi Penal en matèria d’imprudència en la conducció de vehicles a motor

Esquema de les modificacions del Codi Penal en matèria d’imprudència en la conducció de vehicles a motor que han entrat en vigor el passat 3 de març en virtut de la llei orgànica 2/2019, d’1 de març

La present llei respon a la demanda social davant de l’increment d’accidents en els que resulten afectats vianants i ciclistes.

S’estableixen per llei tres supòsits en que es considerarà imprudència greu i s’estableix la interpretació d’imprudència menys greu, ambdues en la línia en que la jurisprudència ja venia acordant. Així com s’introdueix de forma autònoma al delicte d’omissió de socors, el delicte d’abandonament del lloc de l’accident sense permeten el concurs.

La llei modifica els articles 142, 152 i 382 del Codi Penal i afegeix els articles 142 bis, 152 bis i 382 bis.

Les modificacions regulen els següents aspectes:

Es determina el concepte d’imprudència greu en els casos de:

 • Conducció sota l’influencia de drogues tòxiques, estupefaents, substancies psicotròpiques o begudes alcohòliques.
 • Conducció en excés de velocitat, en més de 60km/h en vies urbanes o en més de 80km/h en vies interurbanes a la velocitat permesa reglamentàriament.

Les penes per conducció reputada com imprudència greu seran castigades de la següent manera:

 • L’homicidi imprudent greu serà castigat amb presó d’1 a 4 anys i privació del dret a conduir pel mateix termini.
 • Les lesions per impudència greu seran castigades en funció de la gravetat de les lesions:
 • Presó de 3 a 6 mesos o multa de 6 a 18 mesos per les lesions del 147.1 CP.
 • Presó d’1 a 3 anys les lesions del 149 CP.
 • Presó de 6 mesos a 2 anys les lesions del 150 CP.

Es determina el concepte d’imprudència menys greu com aquella conducta quan no és qualificada de greu, i sempre que el fet sigui conseqüència d’una infracció greu de les normes de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat viaria, apreciada l’entitat d’aquesta pel Jutge.

 • Les penes per conducció reputada com imprudència menys greu seran castigades de la següent manera:
 • L’homicidi imprudent menys greu serà castigat amb la multa de 3 a 18 mesos i pena privativa del dret a conduir pel mateix termini.
 • Les lesions tant dels articles 147.1, 149 i 150 amb multa de 3 a 12 mesos i pena privativa del dret de conduir de 3 mesos a 1 any.

S’augmenten les penes de les conductes anteriors de la següent manera:

 • Quan el resultat lesiu concorri amb un delicte del art. 381 (conducció temerària) s’imposarà en tot cas la pena de privació del dret de conduir en la seva mitat superior.
 • Es permetrà imposar la pena de fins a 9 anys de presó (imposar la pena superior en un grau) en cas de diversos morts o morts i ferits greus.
 • Es permetrà augmentar en un grau superior la pena en cas de pluralitat de persones que pateixin les lesions del art. 152.1.2º i .3º (lesions del art. 149 i 150 CP), o quan el número de lesionats sigui molt elevat.

S’introdueix el delicte d’abandonament del lloc de l’accident amb penes de presó de 6 mesos a 4 anys i privació del dret a conduir d’1 a 4 anys, o de 3 a 6 mesos de presó i privació del dret a conduir de 6 mesos a 2 anys, en el cas d’abandonament fortuït.

Es castigarà el conductor d’un vehicle a motor o ciclomotor que, fora dels casos que siguin constitutius de delicte d’omissió del deure de socors del 195 CP, voluntàriament i sense que concorri risc propi o de tercers, abandoni el lloc dels fets després de causar un accident en el que mori una o varies persones o en el que es causi lesions del article 152.2 (requereixi tractament mèdic o quirúrgic).