Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Ocupació il·legal d’habitatges amb alteració de la convivencia veïnal: Novetats

Ocupació il·legal d’habitatges amb alteració de la convivencia veïnal: Novetats

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-post-formats.php on line 76

1.- La  Llei 1/2023 publicada divendres 17/2/2023  al DOGC,  modifica la Llei 18/2007 del dret a l´Habitatge i modifica  també l´article 553-40 del Codi Civil Català.

En definitiva i a grans trets, permet als Ajuntaments requerir al propietari d´un immoble ocupat sense títol habilitant,  a fi de que exerciti l´acció judicial de desnonament. I si no ho fa en un termini d´un mes, l´Ajuntament pot exercitar-la si es donen les circumstancies següents:

1) Que el propietari sigui gran tenidor.

2) Que la situació d´ocupació sense  títol habilitant  hagi provocat una alteració de la convivència o de l’ordre públic, o posi en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

3) Que el propietari, un cop requerit per l´Ajuntament, en el termini de cinc dies no  acrediti el titol de l´ocupació, i en el termini d´un mes no hagi exercitat l´accio judicial de desnonament.

Després, un cop recuperada la possessió fruit de l´acció judicial duta a terme per l´Ajuntament, aquest  pot gaudir de l’ús temporal de l´immoble per destinar-lo durant 7 anys a lloguer social.

 

2.- En quant al Codi Civil Català, la modificació suposa que les Comunitats de Propietaris podràn requerir als propietaris i ocupants de pisos a fi de cessin en la realització d´activitats o actes contraris a la convivència normal en la comunitat o que malmetin o facin perillar l’immoble, i en els actes que els estatuts, la normativa urbanística o la llei exclouen o prohibeixen de manera expressa. Si no ho fan , la Comunitat podrá exercitar l´acció judicial de cessament. Si l´activitat contraria la duen a terme ocupants il.legitims, la Comunitat  podrá requerir a l´Ajuntament a fi de que inicii les accions que aquesta norma ha introduit a la Llei 1/2023, abans comentades.

 

Veurem el recorregut de la norma, en especial la seva aplicació a nivell judicial, i especialment si es impugnada al Tribunal Constitucional.