Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Nou mapa judicial: Rapidesa i millor aplicació dels recursos o menors facilitats geogràfiques en l’accés a la justícia?

Nou mapa judicial: Rapidesa i millor aplicació dels recursos o menors facilitats geogràfiques en l’accés a la justícia?

El passat dia 3 de maig del present es va acordar en el marc del CGPJ un nou estadi del mapa judicialx. El projecte, que no va més enllà d’una proposta davant de la qual els diferents Tribunals Superiors de Justícia han d’expressar el seu parer dins dels propers tres mesos, suposa, a la pràctica, una reducció en el nombre actual de partits judicials. Aquests passarien dels 431 actuals fins a menys dels 200 previstos.

L’esmentada proposta, que des de l’òrgan creador de la mateixa obeeix a criteris d’optimització de recursos, i suposa una reorganització del mapa judicial estatal – en cap cas una supressió -; representa, en realitat, una alteració en l’accés a la justícia del ciutadà, que serà qui rebi el major impacte en cas de tirar-se endavant el projecte. 

Ara és el moment en què els més alts tribunals autonòmics es pronunciïn sobre una possibilitat que en cas d’esdevenir una realitat alterarà, sense cap mena de dubte la fesomia de l’escenari judicial espanyol.

Rapidesa i millor aplicació dels recursos o  menors facilitats geogràfiques en l’accés a la justícia? Uns mesos d’aportacions i reflexions modelaran un projecte que de ben segur es trobarà a l’ordre del dia.