Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Nova Llei de Trànsit

Nova Llei de Trànsit

El passat dia 7 d’abril es va aprovar la Llei 6/2014, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel real Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Aquesta modificació de la llei de trànsit, que va entrar en vigor el dia 9 de maig de 2014, incorpora aspectes novedosos que cal tenir presents, entre els quals destaquem els següents:

– Els agents ja no estan obligats a denunciar a l’infractor en persona si tenen la matrícula. – S’amplia el període d’al·legacions i de pagament de la sanció amb descompte, que passa de 15 a 20 dies hàbils. –  Nous fets sancionables:

  • Manca d’ús del casc obligatori per als ciclistes i acompanyants menors de 16 anys per a totes les vies.
  • La utilització de detectors de radars (no de l’ús de dispositius que exclusivament informen de la ubicació dels radars), amb multa de 200,00 € i la pèrdua de 2 punts del carnet .
  • El fet de causar danys a la carretera per excés de massa o de dimensions del vehicle.
  • La pèrdua de la càrrega d’un vehicle quan aquest creï perill pel trànsit.
  • La realització d’obres a la via sense comunicar-ho prèviament a l’autoritat de trànsit.

– Agreujament de les sancions derivades de la conducció sota els efectes de drogues i alcohol:

  • La sanció per conduir sota l’efecte de drogues (sense prescripció mèdica), que implicarà la pèrdua de 6 punts del carnet i una sanció de 1.000,00 €.
  • Sancions de 1.000,00 € per als conductors que dupliquin la taxa d’alcohol permesa i per als conductor s reincidents en la conducció sota els efectes del l’alcohol.

– Noves causes d’immobilització dels vehicles per part de la policia, entre elles pel fet de viatjar amb nens sense la cadireta adequada (inclòs si es disposa de una cadireta però aquesta no és la adequada per a la edat del nen) – En el supòsit de que s’atropelli a un animal de caça, amb caràcter general la responsabilitat serà del conductor del vehicle. – Es preveu la possibilitat de restringir l’accés o la circulació per les vies a determinats vehicles per motius mediambientals. – S’obliga a matricular definitivament a l’Estat Espanyol els vehicles que es destinin a ser utilitzats en territori nacional per residents o per titulars d’establiments o empreses