Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

PROTECCIÓ DE DADES I CORONAVIRUS. QUE CAL SABER?

PROTECCIÓ DE DADES I CORONAVIRUS. QUE CAL SABER?

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-post-formats.php on line 76

No sempre ho tenim present, i menys en els moments en què ens trobem, on regna la incertesa, però no ens hem d’oblidar que les dades de salut són dades personals, pel que haurem de tenir en compte aquesta normativa a l’hora de tractar dades de persones contagiades o bé amb risc de contagi.

En primer lloc, cal partir de la base que, segons el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades de salut, en principi, només poden ser tractades amb el consentiment de l’interessat. Al respecte, però, amb data 12 de març, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat un informe jurídic en el que analitza com han d’actuar els responsables del tractament a l’hora de recollir i tractar dades de salut dels interessats. A més a més, també ha publicat un document amb preguntes i respostes, per resoldre les principals qüestions plantejades.

Així doncs, segons l’AEPD, en atenció a la situació d’emergència social, determina que els responsables del tractament han de seguir les instruccions de les autoritats sanitàries. I, quan el seguiment d’aquestes instruccions impliqui el tractament de dades personals de salut, en aquest cas no es requerirà el consentiment de l’interessat sempre que es doni algun dels supòsits de l’article 6.1 RGPD:

  • El compliment d’una missió realitzada en interès públic;
  • La protecció dels interessos vitals de l’interessat o d’altres persones físiques; o
  • El compliment d’una obligació legal que, en l’àmbit laboral, es concreta en l’obligació de garantir la salut dels treballadors contemplada a la normativa de prevenció de riscos laborals.

A part dels supòsits anteriors, l’AEPD assenyala que per poder tractar dades de salut sense el consentiment de l’interessat també cal que concorri alguna de les excepcions previstes a l’article 9.2 RGPD:

  • El compliment d’obligacions en l’àmbit del Dret laboral i de la seguretat y protecció social;
  • L’interès públic en l’àmbit de la salut pública, que en aquest cas es configura com interès públic essencial;
  • Quan el tractament sigui necessari per a la realització d’un diagnòstic mèdic; o
  • Quan el tractament sigui necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o d’altres persones, quan l’interessat no estigui capacitat per prestar el seu consentiment.

Finalment, l’AEPD recorda que, tot i la situació d’emergència sanitària actual, les dades de salut s’han de seguir tractant d’acord amb la normativa de protecció de dades; principalment donant compliment als principis de limitació de la finalitat i de minimització de dades, de manera que el tractament s’haurà de limitar a les dades estrictament necessàries per complir amb la finalitat de salvaguardar la salut dels interessats i dels tercers en risc de contagi.

Si teniu qualsevol dubte o consulta al respecte, des d’e-dret estarem encantats d’ajudar-vos. Ens podeu contactar enviant-nos un correu electrònic a malcazar@edret.cat, o bé trucant al telèfon 699.751.983.