Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Requisits legals mínims que ha de complir una pàgina web per vendre productes online

Requisits legals mínims que ha de complir una pàgina web per vendre productes online

Tenint present que la pàgina web implicarà una activitat econòmica, li serà d’aplicació el què preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Entenem que una pàgina web implica una activitat econòmica quan el seu titular percep algun tipus d’ingrés directe o indirecte derivat de la web. Aquests ingressos poden ser la venda de productes online o la inserció de publicitat a la web entre d’altres.

Aquests tipus de webs han de disposar en un apartat clarament visible i on es pugui accedir de manera fàcil, directa i gratuïta, la següent informació:

  • Nom o denominació social, adreça a l’estat espanyol, adreça electrònica i qualsevol altra dada que permeti establir-hi comunicació, així com també el número de identificació.
  • Dades de inscripció al Registre Mercantil o al registre públic on estigui inscrit el taller per a l’adquisició de la personalitat jurídica.
  • En el cas de que l’activitat estigui subjecte a un règim d’autorització administrativa prèvia, les dades relatives a l’autorització i les identificatives de l’òrgan competent encarregat de la supervisió.
  •  Si s’exerceix una professió regulada cal especificar el col·legi al que es pertany i/o la titulació requerida.
  •  Normes aplicables a l’exercici de la professió i mitjans a través dels quals es pot conèixer i codis de conducta als quals us trobeu adherits.
  • També cal que la informació referent als preus dels productes i serveis sigui clara i indicant si s’inclouen els impostos i si s’escau, les despeses de tramesa.

 Els requisits que haurà de complir la web seran més nombrosos en el supòsit que inclogui un apartat d’usuaris que requereixi un registre previ per part d’aquests.