Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

TORNADA ALS CENTRES DE TREBALL: PUC TRACTAR DADES DE SALUT DELS TREBALLADORS?

TORNADA ALS CENTRES DE TREBALL: PUC TRACTAR DADES DE SALUT DELS TREBALLADORS?

Com a conseqüència la desescalada progressiva del confinament decretat pel Govern Espanyol per l’actual epidèmia, moltes empreses es plantegen adoptar mesures per protegir els seus treballadors en l’àmbit de treball. Aquestes mesures impliquen tractar amb dades de salut, que són dades especialment protegides per la normativa de protecció de dades personals (RGPD i LOPD-GDD). És per això que cal ser molt cautelosos a l’hora d’implementar aquestes mesures de seguretat. A continuació trobareu un breu resum de les principals mesures o qüestions plantejades per diversos empresaris, incidint sobre la seva legalitat i com s’haurien d’aplicar.
Qüestionari als treballadors, sobre possibles símptomes o contacte amb persones que tinguin o hagin tingut COVID-19.
Es pot demanar als treballadors que responguin a qüestions sobre símptomes que hagin tingut o bé el contacte amb potencials transmissors de la malaltia, ja que es troba sota l’empara de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, que obliga a l’empresari a vetllar per la seguretat dels treballadors.
Recordem, però, que les dades de salut són dades especialment protegides, de manera que, encara que es puguin tractar sense el consentiment del treballador perquè entenem que hi ha una norma legal que així ho empara, sí que cal informar correctament al treballador sobre com es farà aquest tractament i quin serà el seu abast. Igualment, al tractar-se de dades sensibles, caldrà garantir que el tractament es faci complint amb totes les mesures de seguretat i de confidencialitat adients.
Mirar la febre dels treballadors abans d’entrar al centre de treball.
En aquest cas, no hi ha pronunciaments gaire clars, però sembla que segons alguns informes de l’AEPD, la mateixa hauria determinat que es pot prendre la temperatura dels treballadors abans d’accedir al seu lloc de treball sense que hi hagi un tractament de dades personals, sempre que no es porti un registre. És a dir, que només ha de ser un eina per no permetre l’entrada al centre de qualsevol persona que presenti símptomes del virus, però no es pot identificar a la persona en concret amb la temperatura ni anotar-ho enlloc.
Al nostre entendre, és una mesura que podria vulnerar drets personals doncs, per una banda qui mira la febre acostuma a ser algú de seguretat o membre de l’empresa que coneix als treballadors i, per altra banda, en cas de ser positiu, el treballador no pot accedir al centre, pel que es fa difusió d’una dada sensible de la persona en qüestió.
Pel que fa a tercers que puguin accedir a les instal·lacions, com es el cas de proveïdors o clients, en aquest cas hi ha menys probabilitat que la mesura pugui implicar una vulneració
de dades personals, ja que en ser tercers de l’empresa, no se’ls pot identificar (és més difícil relacionar nom i cognoms amb dada de salut).
Utilització de càmeres d’infrarojos per lectures de temperatura.
L’AEPD s’ha pronunciat al respecte dient que no es poden utilitzar càmeres tèrmiques si no ho han autoritzat les autoritats sanitàries, ja que es tracta d’una mesura que afecta a dades personals de salut de qualsevol individu que sigui enregistrat; és a dir, és un sistema que relaciona directament la imatge de la persona amb una dada de salut, pel que podria implicar discriminació, estigmatització i potser difusió pública de dades de salut.
Ens trobem en una situació insòlita on la realitat avança a un ritme molt per davant de la legalitat, pel que des d’e-dret recomanem que abans d’adoptar qualsevol mesura que pugui afectar a dades personals us poseu en contacte amb nosaltres per garantir que es faci correctament.
Mireia Alcàzar Cutié
malcazar@edret.cat