Equip

RAMON ROQUETA

Advocat

linkedin mail

TRAJECTÒRIA

Co-fundador de Roqueta-Torras.  Advocat en exercici des de l’any 1991. Es llicencià en dret per la Universitat de Barcelona i realitzà els cursos de doctorat en Dret Processal a la mateixa UB. Ha participat en diversos cursos sobre dret mercantil i dret administratiu. Cursà, entre  d´altres, el curs en especialització en Dret Andorrà de la Universitat d’Andorra.  Ha realitzat diversos treballs i estudis en l’àmbit jurídic i ha participat en diverses conferencies sobre temes jurídics. Actualment es professor en el màster universitari d’accés a l’advocacia de la UAB.

MERCÈ TORRAS

Advocada

linkedin mail

TRAJECTÒRIA

Co-fundadora de Roqueta-Torras. Es llicencià en dret per la UAB, realitzà els cursos de doctorat en Dret Processal a la UB. Ha combinat la pràctica professional amb la docència , exercint actualment com a professora consultora de la UOC en l’àrea de procés civil.  Ha escrit diversos articles jurídics i participat com a ponent en jornades i seminaris jurídics.  Fou membre de Junta de Govern de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Manresa, i actualment forma part del comité executiu de la Catalunya Central de la organització patronal PIMEC. Es membre del consell assessor de la entitat PROMINERIA.

JOSEP DE PUIG

Advocat

linkedin mail

TRAJECTÒRIA

Expert en contractació internacional,  litigis comercials i negociacions prèvies. Gestió de disputes derivades de contractes de franquícia, agència i distribució, així com assumptes corporatius i immobiliaris. Graduat i màster en dret per ESADE Bussiness & Law School. Màster en contractació internacional per la Fordham University School of Law. Cursos de doctorat en contractació internacional i postgrau en estudis legals europeus per la UAB.

MIQUEL BOVER

Advocat

linkedin mail

TRAJECTÒRIA

Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques per la UAB. Màster en Dret Immobiliari, Urbanístic i de l’Edificació. Àmplia experiència en l’exercici professional en els àmbits del dret processal, dret patrimonial civil, i responsabilitat civil.

ANNA RODES

Advocada

mail

TRAJECTÒRIA

Llicenciada en dret per la Universitat Pompeu Fabra. Ha cursat el postgrau en Dret Civil Processal de l’IDEC (UPF), entre d’altres cursos d’especialització de l’ICAB.  Actualment forma part de la Junta Directiva de l’Orfeó Català – Palau de la Música Catalana. També és membre actiu en diverses associacions d’àmbit local.

LAURA TERRADO

Advocada

linkedin mail

TRAJECTÒRIA

Es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona i va cursar un Post-grau en Dret Civil matrimonial a la mateixa Universitat de Barcelona. Mediadora familiar. Membre de l’SCAF.  Àmplia experiència professional en l’ambit del dret de família i en la litigació civil.

JOAN MIRÓ

Advocat

linkedin mail

TRAJECTÒRIA

Llicenciat en Dret per la UAB. Cursà, entre d’altres, el posgrau en Dret Concursal de la Universitat Pompeu Fabra i el curs en especialització en Dret Andorrà de la Universitat d’Andorra.  Ha participat com a ponent en diverses jornades. És professor del màster en pràctica jurídica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

GABRIELA MORENO

Paralegal

linkedin mail

TRAJECTÒRIA

Es formà a la Universidad de El Salvador, de Buenos Aires. Ha vingut prestant els seus serveis en assistència i suport qualificat en diversos afers jurídics, i actualment es responsable de l’àrea de gestió  i tramitació processal. Participa activament en les tasques formatives que desenvolupa el despatx.

CARME ARIZA

Paralegal

mail

TRAJECTÒRIA

Àmplia experiència en la tramitació processal i extraprocessal d’assumptes jurídics, i en tasques de suport especialitzat.

EVA ELVIRA

Advocada

mail

TRAJECTÒRIA

Advocada en exercici des de 2004. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Complutense de Madrid. Especialista en Dret laboral i de la Seguretat Social, tant en assumptes contenciosos com d’assessorament. Amplia experiència en procediments sobre accidents i enfermetats en el treball (en els àmbits penal, laboral i administratiu). Acreditada com tècnica de prevenció en riscos laborals, en les especialitats de seguretat, ergonomia i psicosociologia aplicades. Experiència en la vessant tècnica de la prevenció de riscos i en la formació sobre aquesta matèria

JOSEP CÁCERES

Advocat

mail

TRAJECTÒRIA

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i titulat com a agent i corredor d’assegurances. Especialitzat en l’exercici del dret d’assegurances, circulació , responsabilitat civil i assessorament corporatiu. Compta amb més de 20 anys d’experiència en el sector assegurador com a responsable jurídic de sinistres i de la xarxa d’advocats del Grup Catalana Occident.

MARTA GALERA

Responsable administració i comptabilitat.

mail

SERGI PUIG

Graduat en Dret i en Administració i Direcció d’Empreses

mail