REFLEXIÓ SOBRE LES CLÀUSULES SÒL

REFLEXIÓ SOBRE LES CLÀUSULES SÒL

Aviat farà tres anys de la sentencia del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013 que va revolucionar diferents aspectes de la problemàtica que ha vingut generant el tema hipotecari.

Al llarg d’aquests tres anys, com a advocats hem vist coses que mai no ens hauríem ni imaginat: declaració d’abusives de determinades clàusules, paralització de desnonaments, lleis de segona oportunitat, sentències obligant a entitats bancàries a retornar imports indegudament cobrats… han estat (i són) bons moments per als que judicialment defensem a les persones que lluiten per defensar els seus drets, entre els un tan bàsic com no perdre el seu habitatge.

Ahir varem rebre una nova bona notícia: el Jutjat Mercantil número 11 de Madrid va declarar nul·les totes les clàusules sòl de les hipoteques de 40 bancs i caixes, condemnant a les entitats financeres a eliminar totes aquelles que no són “transparents” i a retornar els imports indegudament cobrats des del maig de 2013. És una sentència que és susceptible de recurs, caldrà veure si s’interposa o no, i en tot cas què fan a partir d’avui les entitats bancàries davant l’allau de sol·licituds de retorn d’imports indegudament cobrats que rebran.

Aquesta sentència arriba massa tard per a persones que davant de la necessitat de reduir les quotes de la hipoteca, es varen veure obligades a signar la renúncia a reclamar els imports indegudament cobrats a canvi de que l’entitat bancària deixés d’aplicar la clàusula terra. Esperem que el proper pas judicial sigui declarar nul·les aquestes renúncies que entenem que són completament abusives (manca d’informació, sense marge de negociació, etc.).

Laia Corral

lcorras@roqueta-torras.com